Servis kávovarů DeLonghi

Vítejte na stránce zaměřené na Servis kávovarů DeLonghi od Alesio, kde se specializujeme na poskytování prvotřídních servisních služeb pro vaše kávovary. 

Naše služby jsou zde proto, aby zajistily, že váš kávovar DeLonghi bude i nadále fungovat hladce a efektivně. Ať už potřebujete opravu kávovaru DeLonghi nebo pravidelný servis, naši odborní technici jsou vybaveni znalostmi a nástroji k poskytnutí rychlé a efektivní servisní péče.

 

 

11 Nejčastějších problémů s kávovary De’Longhi

Podtržení Alesio

Kávovary DeLonghi jsou sice známé svou spolehlivostí a kvalitou, ale občas se mohou objevit některé problémy. Zde je přehled běžných problémů a jejich řešení, které vám pomohou udržet váš kávovar v perfektním stavu.

1. Kávovar nejde zapnout

 • Příčina: Tento problém může být způsoben několika faktory, včetně vadného spínače, vyhozené pojistky, nebo nesprávného zapojení do zásuvky. Častou příčinou je, že napájení kávovaru je narušeno, například kvůli vyhozenému jističi nebo problému s napájecím kabelem.
 • Řešení: Nejprve zkontrolujte, zda je napájecí kabel správně připojen k oběma koncům a jestli není poškozený. Dále zkontrolujte zásuvku a jistič pro případ, že by došlo k vyhození pojistky nebo jističe. Pokud jsou tyto prvky v pořádku a problém přetrvává, může být potřeba kávovar odborně zkontrolovat nebo opravit.

2. Kávovar nenasává vodu

 • Příčina: Když kávovar přestane pumpovat vodu, běžnou příčinou je potřeba odvápnění. Usazeniny vodního kamene mohou blokovat a omezovat funkci čerpadla nebo vodních cest v kávovaru.
 • Řešení: Doporučuje se provést odvápnění kávovaru. To lze provést buď pomocí speciálních odvápňovacích roztoků určených pro kávovary, nebo roztokem vody a octa. Důležité je postupovat podle návodu výrobce kávovaru, aby nedošlo k poškození stroje. Tento proces pomůže odstranit usazeniny vodního kamene a obnovit normální čerpání vody.

3. Kávovar vydává hlasité zvuky

 • Příčina: Hlasité zvuky z kávovaru mohou být normální součástí jeho provozu, ale pokud jsou zvuky příliš hlasité nebo neobvyklé, může to být způsobeno nízkou hladinou vody v zásobníku nebo usazeninami minerálů v kávovaru.
 • Řešení: Prvním krokem je zkontrolovat hladinu vody v zásobníku a zajistit, aby byl dostatečně naplněn. Pokud je hladina vody adekvátní, problém může být ve vodním kameni nebo minerálních usazeninách, které omezují normální tok vody a způsobují hlasitější provoz. V takovém případě je doporučeno provést odvápnění kávovaru podle návodu výrobce, aby se odstranily tyto usazeniny a obnovila normální funkce a hladina hluku kávovaru.

4. Kávovar protéká

 • Příčina: Prokapávání kávovaru může být způsobeno několika faktory. Mezi běžné příčiny patří plný odkapávací podnos, ucpaný odpad, netěsnící hadičky nebo špatná těsnění. Také může být problém s vodním zásobníkem, pokud není správně umístěný nebo má poškozené těsnění.
 • Řešení: Nejprve je potřeba vyprázdnit a vyčistit odkapávací podnos, aby se ujistilo, že není přeplněný nebo ucpaný. Dále je vhodné zkontrolovat a případně vyčistit odpad a hadice, aby se ujistilo, že nejsou ucpané nebo netěsní. Pokud problém přetrvává, je třeba zkontrolovat vodní zásobník, zda je správně umístěný a zda nemá poškozené těsnění. Pokud ano, může být nutné těsnění vyměnit nebo zásobník správně umístit.

5. Kávovar špatně pění mléko

 • Příčina: Hlavními příčinami nesprávného pěnění mléka jsou znečištěné trysky pěniče a použití mléka s nízkým obsahem proteinů nebo špatnou kvalitou.
 • Řešení: Je důležité pravidelně a důkladně čistit trysky pěniče na mléko, aby se zajistilo, že nejsou ucpané nebo mastné od mléka a mohou efektivně pěnit mléko. Kromě toho je doporučeno používat mléko s vyšším obsahem proteinů, které mnohem lépe pění. Mléka s vyšším obsahem tuku obvykle poskytují lepší pěnu. Vyhněte se použití mléka s nízkým obsahem tuku nebo mléka, které není čerstvé, protože to může negativně ovlivnit kvalitu pěny.

6. Špatná chuť kávy

 • Příčina: Špatná chuť kávy z kávovaru De'Longhi může být zapříčiněna několika faktory, jako jsou nekvalitní kávová zrna, nevhodné nastavení hrubosti mletí, nebo problémy s kvalitou použité vody. Kvalita zrn a jejich správné mletí jsou klíčové pro dosažení dobré chuti kávy, stejně jako použití čerstvé a čisté vody.
 • Řešení: Prvním krokem je zkontrolovat kvalitu použitých kávových zrn a zajistit, že jsou čerstvá a správně skladována. Dále je potřeba upravit nastavení hrubosti mletí na kávovaru, aby odpovídalo typu použitých zrn a požadované síle kávy. Mletí by mělo být dostatečně jemné pro espresso a hrubší pro jiné typy kávy. Také je důležité používat čistou a kvalitní vodu, ideálně filtrovanou s nízkým obsahem minerálů, aby se předešlo negativnímu vlivu na chuť kávy. Nakonec je klíčové pravidelně čistit kávové trysky, aby nedocházelo k akumulaci starých kávových olejů a zbytků, které mohou způsobovat špatnou chuť. Čištění kávovaru DeLonghi pomocí tablety dělejte cca 2x do měsíce.

7. Kávovar De’Longhi se nenahřívá

 • Příčina: Pokud kávovaru De'Longhi trvá dlouho nahřátí nebo vůbec nevaří kávu, je pravděpodobné, že problém spočívá v topném prvku. Tento problém může nastat z důvodu opotřebení nebo poruchy topného prvku, což zabraňuje kávovaru dosáhnout potřebné teploty pro přípravu kávy.
 • Řešení: Nejprve je třeba zkontrolovat topný prvek kávovaru. To může vyžadovat odbornou diagnostiku, protože topný prvek není vždy snadno přístupný nebo viditelný. Pokud je zjištěno, že topný prvek je poškozený nebo nefunkční, bude nutné jej vyměnit. Vzhledem k složitosti této opravy doporučujeme se obrátit na naše servisní středisko.

 

 

Chybové hlášky u kávovarů De’Longhi

Podtržení Alesio

 

 • FILL TANK: Nádržka na vodu je prázdná nebo špatně umístěná.
 • GROUND TOO FINE ADJUST MILL: Mlýnek na kávu je nastaven na příliš jemné mletí.
 • EMPTY GROUNDS CONTAINER: Kontejner na kávové sedliny je plný.
 • INSERT GROUNDS CONTAINER: Kontejner na kávové sedliny chybí.
 • ADD PRE-GROUND COFFEE: Přidejte mletou kávu.
 • FILL BEANS CONTAINER: Kontejner na kávová zrna je prázdný.
 • DESCALE: Je potřeba provést odvápnění kávovaru.
 • PRESS NEXT CHANGE: Po čištění chybí v kávovaru infuzor.
 • CLOSE DOOR: Servisní dveře jsou otevřené.
 • INSERT INFUSER ASSEMBLY: Infuzor chybí.
 • LESS COFFEE: Kontejner na kávové zrna je přeplněný.
 • GENERIC ALARM: Vnitřek kávovaru je velmi špinavý. Nebo jiný všeobecný alarma, často vyžaduje odborný servisní zásah.

5 kroků k efektivní údržbě vašeho kávovaru De’Longhi

Podtržení Alesio

 

Údržba kávovaru DeLonghi je klíčová pro zachování jeho optimálního výkonu a prodloužení životnosti. Následujících pět kroků vám pomůže zajistit, že váš kávovar bude vždy připraven na výrobu dokonalé kávy.

1. Pravidelné čištění

 • Odstranění kávového oleje a nečistot: Po každém použití vyčistěte spařovací jednotku, nádobku na mléko, odkapávací tácek a odpadní zásobník. Použijte měkký hadřík a v případě potřeby neabrazivní čisticí prostředek.
 • Čištění mlýnku: Jednou měsíčně vyčistěte mlýnek na kávu od zbytků kávových zrn. Ujistěte se, že je mlýnek suchý, než jej znovu použijete.

2. Odvápnění

 • Odstranění vodního kamene: Vodní kámen může snížit účinnost kávovaru a ovlivnit chuť kávy. Použijte odvápnění přípravek od DeLonghi nebo jiný roztok na bázi octa a vody. Postupujte podle instrukcí výrobce pro odvápnění vašeho specifického modelu.
 • Frekvence odvápnění: Odvápnění provádějte pravidelně, ideálně každé 2-3 měsíce, v závislosti na tvrdosti vody ve vaší oblasti.

3. Kontrola a výměna filtru

 • Výměna vodního filtru: Pokud váš kávovar používá vodní filtr, pravidelně ho měňte, aby se zabránilo hromadění nečistot a zlepšila se chuť kávy.

4. Kontrola a mazání pohyblivých částí

 • Mazání spařovací jednotky: Použijte potravinářské mazivo pro udržení plynulého pohybu spařovací jednotky.
 • Kontrola těsnění: Pravidelně kontrolujte a případně vyměňte opotřebená těsnění a O-kroužky, aby se předešlo únikům vody a ztrátě tlaku. Pokud se do toho nechcete pouštět sami, objednejte si v našem servisu pravidelnou servisní údržbu.

5. Kontrola a údržba nastavení

 • Kalibrace mlýnku: Ujistěte se, že mlýnek na kávu je správně kalibrován pro dosažení ideálního mletí vašich zrn. Laickým okem toto můžete zkontrolovat při pohledu na kávový puk, který padá do odpadní nádoby po přípravě kávy. Káva, kterou puk tvoří, by neměla být příliš hrubá. Ideální hrubost je jako jemný písek.
 • Aktualizace nastavení: Pravidelně kontrolujte a upravujte nastavení kávovaru, jako je teplota vody a množství kávy, abyste zajistili konzistentní kvalitu vaší kávy.

Pamatujte, že pravidelná údržba není jen o čištění; je to o udržení vašeho kávovaru v nejlepším možném stavu, což vede k lepší chuti kávy a delší životnosti přístroje. Tímto způsobem můžete zajistit, že váš De’Longhi kávovar bude poskytovat vynikající výkon po mnoho let.

 

 

Kdy je potřeba odborný servis kávovarů De’Longhi

Podtržení Alesio

 

I když pravidelná údržba a péče mohou výrazně prodloužit životnost vašeho kávovaru De'Longhi, existují situace, kdy je nutný odborný servis. Následují příklady okamžiků, kdy je vhodné obrátit se na profesionály:

 • Komplexní technické problémy: Pokud narazíte na technické problémy, které přesahují rozsah běžné údržby nebo samostatné opravy, doporučujeme kontaktovat servisní centrum.
 • Opakované chyby a chybové hlášky: V případě, že se na vašem kávovaru De’Longhi zobrazují neobvyklé chybové kódy nebo dojde k opakovaným poruchám, je vhodné svěřit přístroj do rukou odborníků pro diagnostiku a opravu.
 • Poškození z přepravy nebo při nesprávné manipulaci: Pokud dojde k nechtěnému poškození vašeho kávovaru, doporučujeme vyhledat profesionální servis, který zajistí kvalitní opravu a kontrolu.

Kontaktní informace pro profesionální servis kávovarů De’Longhi od Alesio

Nabízíme kompletní servisní služby pro kávovary De’Longhi. Máte-li jakýkoliv problém, který vyžaduje odbornou pozornost, neváhejte se na nás obrátit. Naši zkušení technici jsou připraveni poskytnout rychlý a efektivní servis, aby váš kávovar De’Longhi byl v co nejkratším čase opět v perfektním stavu.

Kontaktujte nás:

Jsme zde, abychom zajistili, že váš kávovar De’Longhi bude fungovat na nejlepší možné úrovni.

Využijte náš servisní formulář

V případě problémů s vaším kávovarem De’Longhi je nejefektivnějším řešením využití našeho online servisního formuláře. Detailně popište problém a my se vám ozveme, abychom domluvili další kroky. Během pracovní doby reagujeme na dotazy do 1 hodiny.

Naším cílem je poskytnout transparentní a efektivní servis. Před zahájením oprav vám zašleme přesnou cenovou nabídku k schválení, abyste měli jasnou představu o nákladech a průběhu opravy.

Dejte svůj kávovar De’Longhi do rukou servisního týmu v Alesio a užívejte si opět vynikající kávu bez komplikací.

 

 

 

Vytvořil Shoptet | Design Shoptetak.cz